Odstranjevanje nevarnih dreves

Zaradi nevarnosti vetroloma starih in zelo visokih smrek smo morali posekati 4 smreke v neposredni bližini dveh hiš.

Z dvižno košaro smo smreke po korakih podrli, vejevje ter hlodovino pa odpeljali za izdelavo sekancev.

 
Reference